קהילה

כחלק מקבוצת אלקטרה, אלקטרה גרינטק מחויבת לתרום לקהילות שבהן היא חיה ועובדת.

החברה שואפת להפעיל מתקנים ידידותיים לסביבה, ועובדיה משתתפים דרך קבע בפעילויות התנדבות לאורך כל ימות השנה.

מנהלי החברה משלבים לצד עבודתם פעילות הסברתית במוסדות החינוך במטרה להעשיר את החינוך הסביבתי של דור העתיד. כמו כן, אנו עוסקים בשיתופי פעולה עם חוקרים ואוניברסיטאות מובילות במטרה לשפר את הטיפול בשפכים בישראל.