• תיאור פרויקט:
    • חוזה לתפעול ותחזוקת המתקן החל משנת 2007, עבור תאגיד עין נטפים.
    • המתקן מטפל בספיקה של כ-18,000 מ"ק ביממה.
    • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שניונית.
    • המתקן קולט את כל שפכי העיר אילת וכן את שפכי אזור תעשייה שחורת.