• תאור פרוייקט:
    • חוזה לתפעול ותחזוקת המתקן החל משנת 2016, עבור תאגיד יובלים אשדוד.
    • המתקן מטפל בספיקה של כ-32,000 מ"ק ביממה.
    • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שניונית.