מט"ש אשדוד

תאור פרוייקט:

  • חוזה לתפעול ותחזוקת המתקן החל משנת 2016, עבור תאגיד יובלים אשדוד.
  • המתקן מטפל בספיקה של כ-32,000 מ"ק ביממה.
  • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שניונית.