• תאור פרוייקט:
    • חוזה לתפעול ותחזוקת המתקן החל משנת 2015, עבור תאגיד מי אשקלון.
    • המתקן מטפל בספיקה של כ-10,000 מ"ק ביממה.
    • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שניונית.
    • המתקן קולט שפכים מחמש רשויות מקומיות וכן את שפכי אזור התעשייה. מתוכננת הרחבה למתקן שתאפשר לו לקלוט ספיקות גדולות יותר ולטהר שפכים באיכות שלישונית.