מט"ש נתניה

תאור פרוייקט:

  • חוזה BOT הכולל תפעול של המתקן למשך 15 שנה החל משנת 2008, עבור תאגיד מי נתניה.
  • המתקן מטפל בספיקה של כ-42,000 מ"ק ביממה.
  • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שלישונית.
  • בוצע שדרוג של המתקן הישן והוקם לצדו מתקן חדש, המאפשרים לקלוט ספיקה של עד 72,000 מ"ק ביממה ולטהר את השפכים לרמה שלישונית.