מט"ש שוקת

תאור פרוייקט:

  • חוזה לתפעול ותחזוקת המתקן החל משנת 2009, עבור מועצה אזורית חורה.
  • המתקן מטפל בספיקה של כ-15,000 מ"ק ביממה.
  • המתקן פועל בשיטת בוצה משופעלת, ומספק קולחים באיכות שלישונית.
  • המתקן תוכנן במקור לקלוט ספיקה של 9,000 מ"ק שפכים ביממה, אך כיום הוא קולט ומטהר בהצלחה גם ספיקה של 17,000 מ"ק ביממה, בזכות מקצועיות התפעול שלנו.