ניהול ותפעול תהליכי טיפול בשפכים מכל סוג

מתקני טיהור השפכים שאנו מנהלים מבוססים על שיטות טיפול שונות ומגוונות. אנו מתמחים בהפעלה וניהול, ובנוסף, אנו עובדים בסינרגיה עם חברות בנות אחרות של אלקטרה כדי להציע שירותי BOT מקיפים לתאגידי מים ולרשויות מקומיות ברחבי הארץ.
לארגון ניסיון בתפעול קשת רחבה של מתקנים. טווח הספיקות של המתקנים שלנו נע בין 1000 ל-45,000 מ"ק ביממה.
ספיקת השפכים הכוללת בה אנו מטפלים כיום עומדת על סך כ-180,000 מ"ק ביממה.
אנו עושים שימוש במגוון תהליכים ביולוגיים, פיזיקליים וכימיים ויודעים להפיק קולחים באיכות שניונית ושלישונית. המים הנקיים המתקבלים עומדים בדרישות של שימוש חוזר כמעט לכל מטרה.